101 Travel Destinations

Your Place to Relaxed

Hotels & Travel

แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคอนโดมิเนียมสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยพบว่าการเติบโตของราคาคอนโดมิเนียมในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นถึง 60% โดยการเติบโตนี้มาจากจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีความต้องการที่พักระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งที่มีความต้องกา ลงทุนคอนโด    หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (The Real Estate Information Centre: REIC) ในประเทศไทยได้ทำการสำรวจกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อตรวจวัดความต้องการพัฒนาที่ดินเพื่อการพาณิชย์และอาคารที่พักอาศัยในพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะอยู่ที่นราธิวาส อรัญประเทศ เชียงราย หนองคาย สะเดา และเขตอื่นๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ผลสำรวจพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในอาคารที่พักอาศัยและอาศัยพาณิชย์ ตราบใดที่นักพัฒนาที่ดินยังคงดำเนินการซื้อที่ดินอย่างต่อเนื่อง ราคาที่ดินในเขตสำคัญหลายๆ แห่งในประเทศไทยก็จะยังคงมีราคาสูงไปเรื่อยๆ เช่นกัน ความต้องการลงทุนคอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในประเทศไทยยังคงมีสูงแม้จะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น การคาดหมายราคาที่จะเพิ่มขึ้น 4.9% สำหรับที่ดินทำเลทองในกรุงเทพฯ พร้อมคอนโดมิเนียมใหม่ๆ

ด้วยปัจจัยข้อเท็จจริงที่เป็นความก้าวหน้าในธุรกิจนี้หลายๆ ข้อ ไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดชาวต่างชาติจึงคิดว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดหากจะใช้เงินไปกับการลงทุนในประเทศไทยที่มีศักยภาพดีๆ เช่นนี้

Sumkumvit Guide: Finding Your Accommodation

Sukhumvit is an exclusive district in Bangkok, Thailand. Within the area, you will find a number of shopping, dining and entertainment destinations, along with a host of accommodation options to suit any budget. It is therefore a popular choice of place to go for tourists and expats who travel to Thailand. The Sukhumvit Road in itself is a long stretch of boulevard believed to be one of the longest in the world, not just in Thailand. If you are planning a visit to the area, it is a must to find a cosy hotel in Sukhumvit where you can rest at the end of a day of strolling.

When choosing a cosy hotel in Sukhumvit, there are several considerations to make. You will be easily overwhelmed by your options given that there are several hotels standing next to each other. To make the most of your travel experience, take note of these tips:

• As mentioned above, Sukhumvit is one of the main thoroughfares in Bangkok. You will find several shops, restaurants, cafes and other destinations within the area. It is therefore a good idea to book a hotel close to these shops and cafes for your convenience. You could either want to grab some coffee or sample local cuisines; by choosing a hotel that is located within close proximity to these establishments, it eliminates the need to commute to get to them. You can simply step out of your hotel room and walk to these shops. It will save you vacation budget in the long run.

• Choose a cosy hotel in Sukhumvit with a good feedback rating from former guests. One way to do this is to do a quick research on the web. What do the guests have to say about the staff service? Any feedback on the quality of rooms and cleanliness? Any safety concerns? Most people who leave a review on the hotels they have stayed in are either extremely impressed or extremely disappointed about the service given to them by the hotel. If the experience was so-so, most people would not bother leaving a review or feedback. Therefore, you should read about their experience so you can make an informed decision.

• Consider your budget. As much as you want to stay in a plush suite or be treated like royalty during your stay, you need to be practical about your choice of hotel to stay in. How much does the room cost per night? Take this into account when planning your travel budget and when choosing which hotel to book. You should also consider the number of days you are expected to be staying in that hotel.

Sukhumvit Road is a famed district in Thailand and it is for a reason. Therefore, if you want to experience what everyone is raving about and choose to stay within the area, you must do your work ahead of time. If you wait at the last minute to book your hotel, you could end up staying in a more expensive hotel, or you could miss out on a good deal.

Key to the Best Holiday Rentals – Reviews and Ratings

When it comes to holiday accommodations, tourists put a lot to play to find the best holiday accommodation as it is a major player in determining how great a holiday will be. Some of the factors that many tourists consider include location, technical features, the pricing, reservation conditions and the reputation of the company offering the accommodation as well. The  holiday rental sector is witnessing unprecedented growth estimated at 1.6% annually in the recent years with a reported 1 billion in revenue. This is according to IBISWorlds holiday houses, flats and hostels’ research report.  While customers find most of the information regarding holiday rentals on the brochures, customer reviews are increasingly becoming a popular source of information. Many guests, in fact, accord greater relevance to first-hand experience families that have stayed at the holiday rentals Caloundra offers and those stories make them look forward to spend their holiday.

How Client Satisfaction is Measured

Rating and reviews are not only beneficial to the customers in helping them secure great holiday rentals but are also great for the managers of the property as well. The two broad main indicators for how clients felt in their stay include qualitative indicators and the quantitative indicators. The quantitave indicators involve factors such as waiting time, for instance, how long guests had to wait before they  entered the accommodation, the number of calls they had to make before they finalized their reservation, accuracy of billing  and the degree of compliance with the contract among others.  The qualitative indicators, on the other hand, include factors such as comfort of the accommodation, its friendliness, and safety of the rental.

Online Ratings

Customer ratings go a long way in helping companies that offer holiday rentals Caloundra wide to detect weaknesses and improve on them. It’s the rating system that exposes the negative and positive aspects of an accommodation choice as there may sometimes be significant gaps between Sunshine Coast holiday specials services offered and the final perceptions. Additionally, it’s not always that customer expectations remain static over time. Therefore, it is necessary that when a problem arises, it is captured.

Multi Channel Ratings

Over the years, the customer reviews have proven to be the most common types of rating systems on the websites of the specific Sunshine Coast Holiday deals rental providers. Customers can go through them before they pay for holiday rentals Caloundra has to offer.  However, the rise of social media too is playing a great role in the rating systems, which cannot be ignored. It has proven to offer an even fresher dynamic image that creates an interactive community between the brand and its clients.

Customer satisfaction is the ultimate marketing tool that a Sunshine Coast holiday rentals provider can take advantage of. This is because clients will often talk about it when they are impressed and also when they are not amused. It’s therefore, very important that every holiday rental has a rating system that they can use to be able to improve on their services as well as other platforms. Visit http://www.accomcaloundra.com.au/holiday/Hot-Deals.

What to consider before renting an apartment in Sydney CBD

Sydney CBD is the economic and cultural heart of the metropolitan area, thus it is highly urbanized and populated with just over 26.6% of the premises dedicated to residential uses. According to Australian Bureau of statistics, the 2011 census Sydney is in an apartment boom that is restructuring the form and character of the city with 25.8% of 1,660,00 homes being in urban apartments. House prices indicate that more and more people want to live close to the CBD, thus preferring the urban cosmopolitan apartment lifestyle. The process of finding an apartment is not easy, and one must consider the following things before renting any of the apartments Sydney cbd wide.

Location

Apartments Sydney cbd market has today are basically at the center of everything; however, you may have a specific point to which you want close proximity to. This may be in terms of the neighborhood you want to live in or the general area you are interested in. If you have a particular interest do your research on the location, preferably visiting the area and being acquainted with its overall character. If this is not possible, get opinions of others through online discussions, city guides, neighborhood websites and talking to friends, relatives and people in the area. Also utilize information from local police of crime reports, government reports on average income, age and crime rate, which really help in determining safety and availability of the apartments in the area.

Rent and length of lease

What amount are you willing to pay for any of the apartments in Sydney cbd? This is a very important factor to consider. You should be able to determine the rental fees per month you are willing and able to pay by checking what is available within our price range. In addition, determine the length of time you want to rent the apartments Sydney cbd has as many properties require a minimum length of stay and the options you need in terms of payment.

Size of the building

The next determinant is the type of building you find suitable for you. This will mostly be influenced by the number of people you intend to share the apartment with and also the presence of children. Apartments Sydney cbd has differ with number of units from single-family homes to large apartment buildings. Find the pros and cons of each type to help you determine what you want in terms of privacy, general amenities and the surrounding living situation.

Amenities

The type and size of a building go a long way in determining the range of amenities that are provided. You should have in mind the basic amenities you require distinguishing between your needs and wants. What are the most important amenities you require? What can you not live without? What can you adjust to? Create a list in terms of degree of importance, which will help you find any of the suitable Sydney CBD apartments.

These points help you to find a place with endless available options and make your task more manageable, giving you an understanding of what you are looking for before the search. For more details, just visit http://www.apartmentsplus.com.au/

HOW TO FIND THE BEST ACCOMMODATION IN NOOSA

Noosa is a small town located in the Australian state of Queensland in the east coast of the country. The town is to the North of Brisbane and it will take you about half an hour from Sunshine Coast to reach it. It is a great place ideal for holiday going or for picnic escapades too because it has a rather small population and some of the best beaches in Australia. The surrounding of Noosa town is serene and offers tranquility to its residents and visitors too thanks to the environment that is well preserved by the authorities there. You should be able to find a number of good holiday houses and holiday apartments in the town of Noosa. The town is home to some of greatest accommodation venues found in the Australian state of Queensland. The other advantage of touring the place is the fact that these services are available at great and affordable rates too. Click here witta circle noosa heads for more information.

Where can you find the best and affordable accommodation in Noosa?

You can find the very best accommodation in Noosa by doing a simple search online for firms that are offering accommodation services in the town of Noosa. While doing this search you should check for the features of the services that the firm is offering like; their rates, meals, their opening times, closing times, the foods they offer, and the general amenities that they offer their clients. If you are holidaying on a budget you will definitely want to find affordable accommodation services. Affordable accommodation services do not necessarily mean that the quality of services offered to a client should be substandard. It means that a client wants affordable but quality accommodation facilities and services. That said after doing an online search on where to get accommodation Noosa you will definitely find a variety of reputable accommodation provision firms in the town. One of these reputable accommodation providers that you can opt for while in Noosa is the Witta circle Noosa heads.

Why choose witta circle Noosa heads for your accommodation needs?

As you know it the town of Noosa has become a great holiday getaway destination in Queensland. Whether you are going on a weekend out or for a few weeks in Noosa you will need accommodation. Witta circle Noosa heads is one of the best accommodation spot in the town that you can bet on while staying in the town of Noosa. With this accommodation service provider you will be able to experience class, luxury but still find that the costs are affordable for you too. Great accommodation does not have to be too expensive for you when you can still easily book accommodation Noosa affordably and still experience luxury and class.

Next time you when you will be considering going to Queensland for holiday or simply want to visit the place to stay for a couple of weeks or even months be assured that you will get the best accommodation services at rates that will be affordable for you. Noosa remains one of the best places for you to stay in the Australian state of Queensland! Visit http://www.rwnoosaholidays.com.au/holidays/noosa-sound/15-witta_circle