101 Travel Destinations

Your Place to Relaxed

Travel

อยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทั้งครอบครัวไหม?

ไปกับไกด์ทัวร์กรุ๊ปสิ!

เมื่อคุณต้องการวางผจญภัยท่องเที่ยวให้ดีที่สุด มันมีหลายตัวเลือกมาเกี่ยวข้อง เมื่อนึกถึงการไปประเทศสเปน แคลิฟอร์เนีย หรือแม้แต่ทัวร์ญี่ปุ่นของคุณ คุณสามารถตัดสินใจง่ายๆ ด้วยการหาไกด์ทัวร์กรุ๊ป แม้มันจะไม่ได้ให้ประสบการณ์เดียวกันกับการท่องเที่ยวคนเดียว มีตัวเลือกหลากหลายสำหรับกรุ๊ปทัวร์ที่เหมาะกับรสนิยมของคุณ และนี่คือประเภทต่างๆ:

โสตทัศนาจร

คุณสามารถสำรวจระยะก้าวเดินของคุณเองในพิพิธภัณฑ์ ศาลเจ้าหรือสถานที่ประวัติศาสตร์ในทัวร์ญี่ปุ่นของคุณ แม้ว่าคุณอยู่ในกรุ๊ปทัวร์ การที่จะเข้าใจวิถีชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยตนเองก็สามารถเป็นไปได้

ไกด์ส่วนตัว

คุณสามารถจ้างคนที่จะพากลุ่มท่องเที่ยวของคุณไปท่องเที่ยวตามทัวร์ที่กำหนดเอง คุณสามารถถามคำถามได้มากกว่าและได้รับความใส่ใจมากกว่า

ประสบการณ์กับกลุ่มท่องเที่ยว

หากคุณไม่สามารถจ้างไกด์ส่วนตัว กลุ่มเล็กๆ ของคุณสามารถเข้าร่วมกับทัวร์ไกด์ได้ คุณยังสามารถพบนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ แล้วยังได้ประสบการณ์ร่วมกัน

ทริปของบริษัท

นี่คือประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ส่งต่อกันมากที่สุด ที่คุณจะจัดการตารางไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนได้ และแก้ไขโดยบริษัทที่คุณจอง ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยระหว่างการเดินทางของคุณ

 

What to Check When Planning for Your South America Tour

South America is a very large continent which consists of 15 nations or territories that offer a wide variety of options for tourists. South Amercia Tours have something for everyone ranging from beautiful and breathtaking natural wonders and sceneries to unique cultural practices. According to the new United Nations statistics, South America saw a 10% increase in the tourism arrivals during 2011, outperforming all other destinations in the world. When you decide to go to a tourist destination for a vacation or holiday, it’s important to have information on the place and all the necessary requirements you need to have an amazing tour. This article gives you basic facts about South America that will guide you when planning for a tour.

When to Go for Your Tour

South America, which is below the equator, experiences winter as areas above the equator are experiencing summer. Tourist venues, shops and most hotels are open throughout the year all around the continent. So when deciding the time to visit, its important to note which season the area is in. Most tourists like to visit the area in December through to February, which actually makes it the most expensive time to tour the area due to the demand. Low season comes in June through to August. To get a travel discount, it’s advisable to tour around spring and fall.

Means of Travel

This does not only include how to get to South America but also how to move around your destinations in the South Amercia Tours. When you are in the United States, you can simply get a map, the right travel documentations and drive to your destination. However, this is not as easy as it looks as it’s a long trip, and you will need a ship to get your car across the Panama Canal which comes with costs. With regard to this, it’s much better to take an airplane or a passenger ship. Otherwise while in South America, the most common means of transport is the bus which you can use to go from one tour destination to another as long as you switch carriers at each country’s border. This means of travel is not only cheap but also gives you the chance to view the country side. You can still decide to choose an air plane as it’s much more efficient.

Popular Destinations

South Amercia Tours offers are endless, due to the wide variety of destinations but there are places that still stand out. Among these destinations is the world’s highest waterfall, the Angel falls in Venezuela, the Amazon rain forest, the Amazon River, Lake Titicaca highest commercially navigable lake, the Andes Mountain and the Atacama desert which are among the natural wonders; not forgetting La Paz, Bolivia, the highest capital  in the world. You can visit the websites of the tour operators to check any other destination that might interest you.

When touring South America, it’s important to note the above guide and any other information in your travel guides and website to guarantee you a fulfilling trip.